หลังสงกรานต์เตรียม work from home อย่างน้อย 2 สัปดาห์

รัฐบาลขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน ให้ หลังสงกรานต์ ควรมีการจัดการทำงานแบบ work from home เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของ โควิด 19 ระลอกใหม่

วันที่ 13 เมษายน 2564 อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ได้เปิดเผยถึงข้อมูลการติดเชื้อ โควิด 19 ในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในระลอกใหม่ ไม่มีการกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ โดยพบเป็นจำนวนมากที่สุดที่กรุงเทพฯ เป็นกลุ่มที่มาจากสถานบันเทิง ผับบาร์ ร้อยละ 39 เป็นพนักงานสถานบันเทิงร้อยละ 31

ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการออกมาตรการเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการ กระจายของเชื้อโรค โควิด 19 ให้อยู่ในวงจำกัด จึงให้ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีการคัดกรองผู้ติดเชื้อ มีการเฝ้าระวัง สอบสวนถึง Timeline ควบคุมการแพร่ระบาด แยก/กัก/สังเกต ตามระดับของผู้มีความเสี่ยงสูงและผู้มีความเสี่ยงต่ำ พูดดีๆ 1 คน มีโอกาสที่จะสัมผัส ไปยังผู้อื่นประมาณ 5 คน ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสติดเชื้อประมาณ 5 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์

โดยผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นต้องมีการการตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน มีการเข้ารับการตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกที่เราเข้ารับการตรวจหนังคือหลังจาก รู้ตัวว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วนไอ้ครั้งที่ 2 คือหลังจากการตรวจครั้งแรกอีก 7 วัน ต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการเฝ้าสังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการป่วย หรือมีข้อสงสัยให้พบเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทันที

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงตามนั้น อันดับแรกคือให้สังเกตอาการของตัวเอง หลีกเลี่ยงไปในที่คนหมู่มาก สำนักงานอนามัยตลอดเวลา เวลาระยะห่าง ขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีการออกคำสั่ง ในช่วงหลังจากเทศกาลสงกรานต์ ให้หน่วยงานราชการทุกแห่ง มีการจัดรูปแบบการทำงานที่บ้าน หรือ work from home อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้และขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน จะทำให้มีการทำงานแบบ work from home เช่นกัน โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการลดการกระจายการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 อย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้

หลังสงกรานต์เตรียม work from home อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 02

ขอขอบคุณ

เรื่อง: https://www.thairath.co.th/news/local/2068773 

ภาพ: Sanook, erwin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *